Սոց. Փաթեթներ

Սոցիական փաթեթների միջոցով Հայաստանի և Ղարաբաղի հանգստյան գոտիներում հանգստանալու տարբերակներ

ՓԱԹԵԹ ԱՌԱՋԻՆ

ՏԱԹԵՎ

Մեկօրյա փաթեթ առանց գիշերակացի մեկ անձի համար

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ
(երկու անձի համար)
17 999  2 անգամյա սնունդ, ճոպանուղի,
Տրանսպորտ/ երկկողմանի ուղեկցում Երևանից

Տրանսպորտի արժեքն է՝  8000  ՀՀ դրամ:

ՓԱԹԵԹ Երկրորդ

«Հյուսիսային դարպասներ» - 1

Լոռի Ալավերդի – Իրիս հյուրանոց

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(4օր / 3 գիշեր-2 անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

77 999 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝  15 000  ՀՀ դրամ)

Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 8000  ՀՀ դրամ:

ՓԱԹԵԹ Երրորդ

«Հյուսիսային դարպասներ» - 2

Լոռի Ստեփանավան «Էս Էյջ հոթել»

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(4օր/3 գիշեր-2 անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

72 999 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝  15 000  ՀՀ դրամ)

Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 7000  ՀՀ դրամ:

ՓԱԹԵԹ չորրորդ

Արցախ

Շուշի – «Ավան Շուշի» հյուրանոց

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(հինգ օր/չորս գիշեր-երկու անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

94 000 Գիշերակաց, նախաճաշ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 14 000 ՀՀ դրամ)
Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 20 000 ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹ հինգերորդ

Տաթեվ -2

Սյունիք Գորիս «Եղևնուտ» հյուրանոց

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(երեք օր/երկու գիշեր-երկու անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

55 999 Գիշերակաց,նախաճաշ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 15 000  ՀՀ դրամ)

Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 8000  ՀՀ դրամ:

ՓԱԹԵԹ վեցերորդ

Սյունիք

«Գորիս Եղևնուտ» հյուրանոց

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(հինգ օր/չորս գիշեր-երկու անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ 117 000 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 23 000 ՀՀ դրամ)
Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 16 000 ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹ յոթերորդ

Վայոց ձոր

Ջերմուկ «Արմենիա» առողջարան

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(առողջարանային փաթեթ հինգ օր, չորս գիշեր)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ 132 000 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 23 000 ՀՀ դրամ)
Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 16 000 ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹ ութերորդ (առողջարանային)

Վայոց ձոր

Ջերմուկ «Արմենիա» առողջարան

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(տասնչորս օր տասերեք գիշեր մեկ հոգու համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Մեկտեղանոց կամ Երկտեղանոց ստանդարտ 265 000 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 14 000 ՀՀ դրամ)
Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 16 000 ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹ իններորդ

Կոտայք Ծաղկաձոր «Ալիք»

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(Փաթեթ հինգ օր /չորս գիշեր – 2 անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

115 000 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 34 000 ՀՀ դրամ)
Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 7000 ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹ տասերորդ

Կոտայք Ծաղկաձոր «Էլեգանտ»

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(Փաթեթ երեք օր/երկու գիշեր – 2 անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

57 000 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 22 000 ՀՀ դրամ)
Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 7000 ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹ տասնմեկերորդ

Կոտայք Հանքավան «Անի ռեզորտ»

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(Փաթեթ չորս օր/երեք գիշեր – 2 անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

55 000 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 15 000 ՀՀ դրամ)
Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 3000 ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹ տասներկուերորդ

Կոտայք Աղվերան «Սպորտ ռեզորտ»

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(Փաթեթ երեք օր/երկու գիշեր – 2 անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

59 000 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 29 000 ՀՀ դրամ)
Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 3000 ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹ տասներեքերորդ

Գեղարքունիք Սեվան Գրիգոր Լուսավորիչ

Հունվարի յոթից մինչև դեկտեմբերի երեսունը*

(Փաթեթ երեք օր/երկու գիշեր – 2 անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

80 000 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 36 000  ՀՀ դրամ) Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 7000  ՀՀ դրամ
Հունիս – սեպտեմբեր ամիսների համար հարցում կատարել գնացուցակի վերաբերյալ:

ՓԱԹԵԹ տասչորսերորդ

Կոտայք Արզնի «Արզնի պոլիկլինիկա»

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(Փաթեթ հինգ օր/չորս գիշեր – 2 անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

124 000 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից Բուժում

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 29 000  ՀՀ դրամ) Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 2000  ՀՀ դրամ
Հունիս – սեպտեմբեր ամիսների համար հարցում կատարել գնացուցակի վերաբերյալ:

ՓԱԹԵԹ տասնհինգերորդ

Տավուշ Իջեվան «Բելվեդեռ»

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(Փաթեթ հինգ օր/չորս գիշեր – 2 անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

124 000 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 29 000  ՀՀ դրամ) Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 12 000  ՀՀ դրամ
Հունիս – սեպտեմբեր ամիսների համար հարցում կատարել գնացուցակի վերաբերյալ:

ՓԱԹԵԹ տասնվեցերորդ

Տավուշ Դիլիջան «Գետափ»

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(Փաթեթ երեք օր/երկու գիշեր – 2 անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

74 000 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 30 000 ՀՀ դրամ)
Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 12 000 ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹ տասնյոթերորդ

Արցախ

Մարտակերտ – «Ծովին Քար» հյուրանոց

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(Փաթեթ օրերի ցանկացած քանակ – 2 անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

94 000 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝  15 000  ՀՀ դրամ)

Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 18 000  ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹ տասնութերորդ

Լոռի Վանաձոր

Վանաձոր– «Վանաձոր Արմենիա» հյուրանոց

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(Փաթեթ երեք օր / երկու գիշեր – 2 անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

83 000 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝  34 000  ՀՀ դրամ),

Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 4000  ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹ տասնիներորդ

Ճանաչիր Արցախը

«Պարկ Հոթել Արցախ» հյուրանոց Ստեփանակերտ

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(հինգ օր չորս գիշեր-երկու անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

170 000 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 33 000  ՀՀ դրամ)

Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 20 000  ՀՀ դրամ:

ՓԱԹԵԹ քսաներորդ

Ճանաչիր Հայաստանը

Երկօրյա փաթեթներ հանգստյան օրերին երեք տարվա ընթացքում

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(երկու օր/ մեկ գիշեր-երկու անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

251 999 Գիշերակաց, նախաճաշ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 15 000  ՀՀ դրամ)

Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝  մեկ անգամվա համար 5000  ՀՀ դրամ:

ՓԱԹԵԹ քսանմեկերորդ

Ճանաչիր Սյունիքը
«ԵՂԵՎՆՈՒՏ» հյուրանոց Գորիս

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(հինգ օր/չորս գիշեր-երկու անձի համար երկու անգամ)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

173 999 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 15 000  ՀՀ դրամ)

Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 8000  ՀՀ դրամ:

ՓԱԹԵԹ քսաներկուերորդ

Ճանաչիր Շիրակը

Գյումրի հյուրանոց «Գյումրի»

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(չորս օր/երկու գիշեր-երկու անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

171 999 Գիշերակաց, նախաճաշ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝ 23 000  ՀՀ դրամ)

Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ 5000  ՀՀ դրամ:

ՓԱԹԵԹ քսաներեքերորդ

Հայաստանի կամ Արցախի հանրապետությունների ցանկացած հանգստյան տուն կամ հյուրանոց

Հունվարի մեկից մինչև դեկտեմբերի երեսունը

(Փաթեթ օրերի ցանկացած քանակ – 2 անձի համար)

Ավելին

Համարի տեսակը Փաթեթի արժեքը (ՀՀ դրամ) Փաթեթը ներառում է
Երկտեղանոց ստանդարտ

(երկու անձի համար)

72 000 Գիշերակաց, 3 անգամյա սնունդ,
Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝  սկսած 29 000  ՀՀ դրամ)

Տրանսպորտային ուղեկցումը Երևանից՝ սկսած 2000  ՀՀ դրամ: